ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ

AVV. MARCO ZUCCOLI BERGOMI 

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι συγκεντρωμένη κυρίως στα δικαστήρια της Μπρέσια? το δικηγορικό γραφείο που ασχολείται γενικά με όλους τους τομείς του αστικού δικαίου και ποινικό δίκαιο ορισμένες ζώνες περιορισμένης πρόσβασης και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στα παρακάτω πεδία που σημειώνονται  


 ΔΊΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

χωρισμός, διαζύγιο, διαζύγιο, υποστήριξη διοίκησης αναγνώριση πατρότητας υποστήριξη παιδιών επιμέλεια κοινόχρηστη αναθεώρηση συνθήκες διαχωρισμού, αποτροπής


ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

εταιρείες και επιχειρήσεις, είσπραξη οφειλών  

 

ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ 

    Ευθύνη

ιατρική αμέλεια και επαγγελματική βλάβη γενικά, ζημιές από ατυχήματα 


 ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΊΑ

ακίνητη περιουσία, ιδιοκτησία, συγκυριαρχία διαφορών, ενοικιαστής δίκαιο, intimations του έξωσης, κατοχή διαδικασίες και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης


 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

διαφορές που αφορούν κληρονομικά, δηλώσεις της διαδοχής

 

 ΣΥΜΒΆΣΕΙΣΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΠΤΏΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΆ

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ διαδικασίες για προληπτικές τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές πρόληψης