διαβούλευση μέσω Διαδικτύου

Δεδομένα να αποσταλλούν να πάρετε online συμβουλευτική 

Παρακαλούμε εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην ανακοίνωσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιδιώκει να εξηγήσει το πρόβλημα τόσο λεπτομερώς όσο το δυνατόν.

Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα απόσπασμα και, εάν είναι αποδεκτό, μετά την παραλαβή της πληρωμής θα εντός 48 ωρών κατά την υποβολή της μια αιτιολογημένη γραπτή γνώμη.

όνομα: κατοικία: τηλέφωνο, e-mail ή δικτυακό τόπο:

Περιγραφή του ζητήματος:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................